Eén van de doelstellingen van ons koor is om een bekend en gewild koor in diverse regio’s te zijn.
In 2023 zijn al stappen gezet in die richting getuige de aanvragen voor optredens in Millingen a/d
Rijn, Arnhem en Wageningen. Dit jaar zullen wij onze kontakten en P.R. acties inzetten om in de
Betuwe en onder en boven de rivieren optredens te verzorgen. Begin dit jaar is de nieuwe website in
gebruik genomen. Wij willen dit jaar ook overgaan tot de aanschaf van fleecevesten om optredens
mogelijk te maken bij lage temperaturen.Wij gaan ook weer druk aan de slag met het instuderen van nieuw repertoire.

We zullen dit jaar zeker een drietal eigen concerten geven:

  • Zondag 28 januari shanty-matinee in theater de KIK in Elst.
  • Vrijdag 26 april het traditionele Oranje concert in de Oldenburg in Driel.
  • Zondag 10 november shanty-matinee in de theaterkerk in Bemmel.

Gegeven het succes van ons meezingconcert in 2023 overwegen wij elders in de gemeente
Overbetuwe in het najaar wederom een meezingconcert te organiseren. Hou onze agenda om die
reden in de gaten! We zullen ons wederom melden voor de actie “Overbetuwe Doet” om onze concerten financieel
mogelijk te maken.

Natuurlijk hopen wij ook dit jaar weer enkele nieuwe leden te begroeten.
De opgedane ervaring met betrekking tot sponsoring zullen wij dit jaar verder proberen uit te
bouwen, waarbij wij graag enkele hoofdsponsors aan ons koor willen binden.

Meer nieuws van Alle Hens