Het jaar 2022 stond in het teken van opbouw na de corona periode en wennen aan de leiding van
een nieuwe professionele dirigent. In 2023 hebben we die ingezette weg verder uitgebouwd. Voor
ons als koor, maar ook voor u als publiek kunnen we terug kijken op een aantal mooie concerten. Het
begon al met een prachtig optreden in Theater DE KIK in Elst op 26 januari. Een volledig uitverkocht
shanty-matinee. Zoals inmiddels traditie, hielden wij weer ons Oranjeconcert op de dag voor
koningsdag. Ook dit concert was met ca. 150 bezoekers zeer succesvol. Of dit allemaal nog niet
genoeg was, hebben wij als experiment op 26 november een meezingconcert georganiseerd. Ook dit
concert was druk bezocht en er werd met veel enthousiasme meegezongen. Een experiment, om
zeker nog eens te herhalen.

Ook dit jaar werd er weer nieuw repertoire toegevoegd en bij optredens ten gehore gebracht.
Het koor heeft dit jaar aan 3 festivals meegedaan, in Lunteren/Woerden en Herveld. In de loop van
het jaar stroomde diverse aanvragen binnen voor met name verzorgingstehuizen en enkele
commerciële optredens in tweede helft van het jaar. Hoewel het streefgetal van 20 optredens per
jaar niet werd gehaald, kijken wij toch terug op een succesvol jaar. Het ledenaantal is in 2023 per saldo nauwelijks gestegen.
Wij zijn wel bijzonder blij met de aanwas van 5 nieuwe leden als resultaat van onze concerten.

Op diverse fronten proberen wij te professionaliseren. Er werd tijd besteed aan het opzetten van een
nieuwe website en er werd kennis opgedaan met betrekking tot sponsormogelijkheden. Een aantal
optredens konden dan ook al gerealiseerd worden met ondersteuning van deze sponsoring. Hierbij
mag niet onvermeld blijven uw inspanning om cheques van ”Overbetuwe Doet” voor een tweetal
concerten te bestemmen.

De opkomst bij onze wekelijkse repetities is groot en de nazit werd steeds drukker bezocht.
Vol vertrouwen kijken wij uit naar 2024 en hopen dat u ons dan ook weer zult ondersteunen met
bezoek en mogelijk ook met sponsoring of ankerlidmaatschap (zie tab ondersteuning deze website).

 

Meer nieuws van Alle Hens